Czech Deutsch Niederlandisch


OPUS MAGNUM PICTUM - litografie
Myšlenka provedení tohoto cyklu litografií byla zamýšlena po mnoho let, teprve však počátkem roku 2004 začala vznikat kolekce čtyřiceti deskových maleb na téma pozoruhodných fragmentů z dějin myšlení, čili OPVS MAGNVM PICTVM (Velké dílo v obrazech), alchymistické označení procesu proměny člověka, zahrnující spojení rozmanitých protikladů. Takřka současně vznikaly kresby na litografický kámen, ze kterého byly pak otištěny na papír. Vnímání historie je vždy zajímavé, když však dojde k interakci mezi minulým a současným myšlenkovým pochodem, je fascinující pozorovat, jak vybuzená představivost vytváří nové výrony nástinů a nových tajemství. Autor se zde zabývá – po vzoru mystiků, hermetiků a středověkých alchymistů – základními předurčenostmi, probleskujícími z historie, speciálně jejich obrazovými metaforami, jakožto nostalgií současnosti po starobylém drahokamu. Vzniká tak jakýsi pokus o průvodce naší vnitřní minulostí, která se vynořuje s pomocí pratvarů na pozadí myšlenek o jejích fragmentech, které nás významně zaujaly. Autor zobrazuje šifry, které se takřka každému z nás zjevují ve chvíli osvícení, v okamžiku, když přemýšlíme o tom, co nás přesahuje. Zkouší naplňovat staletý sen, v němž shlukuje nová synonyma na horu těch starých s velmi nejistým, neznámým a možná pošetilým výsledkem.
 
1.DEO CONCENDENTE,2006,pětibar.litografie,23x18cm.jpg 2.CONSENSUS OMNIUM,2007,pětibarevná litografie,26x18cm.jpg 3.SPIRITUS VITAE,2006,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 4.FARMAKON ATHANASIAS,2006,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 5.SUBLIMATIO,2006,pětibarevná litografie,30x18cm.jpg 6.LONGISSIMA VIA,20-2006,pětibarevná litografie,20x18cm.jpg 7.SERPENS MERCURII,21-2006,pětibarevná litografie,20x18cm.jpg 8.EKRAUGAZEN,2007,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 9.SFAIROS,2007,pětibarevná litografie,25x18cm.jpg 10.LUX IN TENNEBRIS,2007,pětibarevná litografie,19x18cm.jpg 11.OBSCURUM PER OBSCURIUS,2007,pětibar.litogr.21x18cm.jpg 12.HELIOS ANATOLES,2007,pětibar.litografie,23x18cm.jpg 13.IMAGO MENTALIS,2007,pětibarevná litografie,18x18cm.jpg 14.ORTOS LOGOS,2007,pětibarevná litografie,25x18cm.jpg 15.ULTIMA THULE,2007,pětibar.litografie,28x14cm.jpg 16.ACHNATON,2006,pětibarevná litografie,18x17cm.jpg 17.MONON ME HYDOR,2006,pětibarevná litografie,18x15cm.jpg 18.VAS,2007,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 19.ARTE NATURA,19-2006,pětibarevná litografie,20x18cm.jpg 20.SOMNIA A DEO MISA,2007,pětibarevná litografie,19x17cm.jpg 21.AENIGMA REGIS,2006,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 22.COINCIDENTIA OPPOZITORUM,2006,pětibarevná litografie,30x1.jpg 23.SUB UMBRA ALAURUM TUARUM,2007,pětibarevná litografie,20x1.jpg 24.TEMENOS,2006,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 25.DESCENSUS AD INFEROS,2007,pětibar.litogr.,21x18cm.jpg 26.ILLUMINATIO,2007,pětibarevná litografie,20x18cm.jpg 27.ROTATIO,2007,pětibarevná litografie,20x18cm.jpg 28.QUINTA ESSENTIA,2007,pětibarevná litografie,26x17cm.jpg 29.LAPIS PHILOSOPHORUM,2007,pětibarevná litografie,26x17cm.jpg 30.CHRYSANTHEMON,2007,pětibarevná litografie,25x18cm.jpg 31.TETRAKTYS,2007,pětibarevná litografie,20x18cm.jpg 32.AQUA NOSTRA,2007,pětibarev.litografie,28x17cm.jpg 33.PADMA,2007,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 34.NEKYIA,2007,pětibarevná litografie,17x17cm.jpg 35.CONIUNCTIO,2007,pětibarevná litografie,21x18cm.jpg 36.AUTOS EFA,2007,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 37.LAPIS INVISIBILITATIS,2007,pětibarevná litografie,17x17cm.jpg 38.AISCHROLOGIA,2007,pětibarevná litografie,23x18cm.jpg 39.IMAGINATIO,2007,pětibarevná litografie,22x18cm.jpg 40.CIRCUMAMBULATIO,2007,pětibarevná litografie,21x18cm.jpg
 


Více o autorovi najdete na ales-knotek.eu
© 2007 Samuel Schwarz